Home > Vim > VIM + PHP4 – Automatyczne generowanie getterów i setterów

VIM + PHP4 – Automatyczne generowanie getterów i setterów

Napisałem prosty skrypt do VIMa. (A właściwie to dostosowałem do moich potrzeb istniejący skrypt). Skrypt umożliwia automatyczne tworzenie funkcji getterów i setterów dla zmiennych w klasie PHP. Więcej informacji na stronie: php_getset.vim
Categories: Vim Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting