Home > JPA > @PostPersist z EJB3

@PostPersist z EJB3

Specyfikacja JPA mętnie tłumaczy działanie adnotacji @PostPersist. Oracle zrobiło to lepiej. O co chodzi? Dotychczas myślałem relacyjnie i @PostPersist kojarzyło mi się z trigger after insert. Podczas wykonywania funkcji zdefiniowanej w wyzwalaczu after insert zabronione jest modyfikowanie rekordu. Tymczasem specyfikacja JPA nie wspomina nic o tym. Skoro specyfikacja tego nie zabrania, to jest to dozwolone. Co więcej, według Oracle adnotacja @PostPersist właśnie do tego służy: “The @PostPersist is used to register a method to be called on an object that has just been inserted into the database. This event can be used to notify any dependent on the object, or to update information not accessible until the object has been inserted.” @PostPersist nie jest więc tożsame z wyzwalaczem after insert.
Categories: JPA Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting