Home > Programowanie > Skalowanie obrazków ImageMagick

Skalowanie obrazków ImageMagick

Do skalowania obrazków lubię używać ImageMagick. Na przykład:
convert obrazek.jpeg -geometry 100x100 -flatten -quality 75 maly_obrazek.jpeg
Parametry -geometry określa nam docelowy rozmiar obrazka. Parametr -quality określa nam jakość docelowego obrazka. Parametr -flatten przekształca animację w jedną klatę – użyteczne gdy mamy do czynienia na przykład z animowanym gifem i potrzebujemy zrobić miniaturkę.
Categories: Programowanie Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting