Home > FLEX > Konwersja filmów do Flash’a

Konwersja filmów do Flash’a

Witam! Dziś wieczorem chcę wyświetlić film na stronie WWW. Robię to tak. Aplikacją MPlayer konwertuję film do formatu FLV. Format ten jest obsługiwany przez Adobe Flash. Następnie na stronę WWW wstawiam animację Flash, którą potrafi wyświetlić utworzony przeze mnie film FLV. Korzystam z biblioteki: Jeroen’s Free Flash Video Player. Magiczne polecenie MEncodera zamieniające film na format FLV wygląda tak:
mencoder Film.avi -o Film.flv -vf scale=400:300 -oac lavc -ovc lavc \
-lavcopts vcodec=flv:acodec=mp3:abitrate=56:vbitrate=128 \
-ffourcc FLV1 -srate 22050 -of lavf \
-lavfopts i_certify_that_my_video_stream_does_not_use_b_frames
MPlayer (MEncoder) sporo potrafi! Nie szukam głębi, w parametrach przekazywanych do MEncoder’a, cieszę się tylko że działa.
Categories: FLEX Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting