Home > Java > Liferay + Glassfish + PostgreSQL w jednym domku

Liferay + Glassfish + PostgreSQL w jednym domku

Uruchomienie portalu Liferay wraz z serwerem aplikacji Glassfish i użycie bazy danych PostgreSQL nie jest trudne, o ile wiemy już jak to zrobić i zauważymy, że na stronie Liferay – downloads jest dostarczany gotowy pakiet – Liferay + Glassfish. Instalacja sprowadza się do rozpakowania archiwum i wykonania polecenia:
asadmin  start-domain domain1
Gotowe – teraz tylko http://localhost:8080/. Z bazą danych PostgreSQL jest trochę więcej zabawy. Instalujemy serwer PostgreSQL w najnowszej wersji. Tworzymy użytkownika lportal. Tworzymy bazę danych lportal kodowanie UTF-8. Ze strony Liferay pobieramy: Liferay Portal 4.2.1 SQL Scripts. Na bazie danych wykonujemy: create-minimal/create-minimal-postgresql.sql. Nadszedł czas na konfiguracje puli połączeń (Connection Pool). Logujemy się do konsoli administratora Glassfish – http://localhost:4848/, login: admin, hasło: adminadmin. Wybieramy New z Application Server – Resources – JDBC – Connection Pools. Na następnej stronie wpisujemy:
Name: LiferayPoolPg, 
Resource Type: javax.sql.ConnectionPoolDataSource, 
Database Vendor: PostgreSQL
oczywiście, i dalej. Na karcie Properties / Additional Properties wpisujemy parametry połączenia do bazy danych, zwykle wystarczy: User, DatabaseName, Password. Jesteśmy na finiszu. Sprawdzamy czy nowe połączenie działa, wybierając je z puli połączeń i klikając Ping. Nie dział i słusznie, o ile nie wgraliśmy biblioteki PostgreSQL JDBC do serwera Glassfish. Możemy to zrobić kopiując plik: postgresql-8.2-504.jdbc3.jar do katalogu Glassfish: domains/domain1/lib/ext/. Restart Glassfish, ponowne logowanie i ping powinień się do nas uśmiechnąć. Jeżeli nie, to należy sprawdzić pliki konfiguracyjne PostgreSQL: pg_hba.conf oraz postgresql.conf. Na koniec w panelu administracyjnym Glassfish wybieramy Application Server – Resources – JDBC – JDBC Resources – jdbc/LiferayPool i zmieniamy PoolName na nasze właśnie stworzone połączenie LiferayPoolPg. Liferay działa już z PostgreSQL – http://localhost:8080/.
Categories: Java Tags:

Subscribe without commenting