Home > AJAX, Java, JavaScript, JPA > Phobos

Phobos

O w mordę, czegoś takiego nigdy bym sobie wcześniej nie wyobrażał. Phobos to framwork do tworzenia aplikacji WWW, gdzie językiem wykonywanym po stronie serwera jest – JavaScript. To dziwo napisane jest w Javie, wspiera AJAX a nawet Java Persistence Api (JPA) – taki standard dla mapowania obiektowo relacyjnego. Ma też swój własny język dla szablonów HTML (coś jakby Smarty). Pisząc aplikację w Phobos możemy to zrobić na przykład tak. Logikę biznesową możemy napisać w Javie wykorzystując JPA. Kontroler w JavaScripcie (wykonywanym na serwerze) a widok w specjalnym języku – EJS – który na pierwszy rzut oka przypomina JSP. Phobos mnie zainteresował.
Categories: AJAX, Java, JavaScript, JPA Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting