Home > Windows > Problem z kasowaniem plików w systemie Vista

Problem z kasowaniem plików w systemie Vista

Witam! Musiałem zainstalować ponownie system Windows Vista. Po reinstalacji nie mogłem na przykład skasować niektórych plików. Wyłączyłem więc Kontrolę konta użytkownika (Panel sterowania\Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne\Konta użytkowników) i kasowanie plików się udało.
Categories: Windows Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting