Home > ORM, PHP, Zend Framework > Zend Framework, zachciało mi się HQL’a

Zend Framework, zachciało mi się HQL’a

Zend Framework – framework, o którym ostatnio sporo pisałem. HQL język używany w Hibernate, będący połączeniem ciemności świata relacji i światłości obiektów. HQL było inspiracją dla JPQL , dzięki czemu stanie się standardem przemysłowym. HQL jest fajny, bo można pisać na przykład tak:
from Movie m where m.media.user.name='Antek';
zamiast dłubać w SQL:
select m.* from movie v 
join media m on m.mediaid=v.mediaid 
join user u on u.userid=m.userid 
where user.name='Antek';
Niestety, Zend Framework nie posiada czegoś takiego i nie zanosi się na to. Ja, jednak klepnąłem świniaka, dzięki któremu mogę pisać podobnie. Zmodyfikowałem klasę: Zend_Db_Table ^ JakubiakDbTable. Nowy kod to:
protected function _fetch($where = null, $order = null, 
$count = null, $offset = null) {
 $select = $this->_db->select();
 $select->from($this->_name, $this->_cols);
 $where = (array) $where;
 foreach ($where as $key => $val) {
  if (is_int($key)) {
   $select->where($val);
  } else {
   // drobna modyfikacja rodzica
   $key = $this->refJoin($select,$key);
   $select->where($key, $val);
  }
 }
 // dalej tak jak u rodzica[...]
}
public function refJoin($select, $where) {
 foreach($this->_referenceMap as $key => $ref) {
  $regExp = "#^$key\.#";
  if (preg_match($regExp,$where)) {
   $refDao = new $ref['refTableClass'];
   $on = "";
   foreach($ref['columns'] as $i => $colName){
    if($i>0) $on .= ' and ';
    $on .= ' ';
    $on .= $this->getTableName() . '.' . $colName . '=';
    $on .= $refDao->getTableName() . '.' .$ref['refColumns'][$i] . ' ';
   }
   $select->join($refDao->getTableName(), $on,array());
   $where = preg_replace($regExp,"",$where);
   return $refDao->refJoin($select,$where); 
  }
 }
 return $this->getTableName().'.'.$where;
}
public function getTableName() {
 return $this->_name;
}
Kod powyżej działa, ale jest zły. Nie używaj go. Ja mogę go używać tak:
$movieTable = new MovieTable();
$movies = $movieTable->fetchAll(array("media.user.name=?"=>$_REQUEST['username']));
Czyli, prawie, prawie jak HQL.
Categories: ORM, PHP, Zend Framework Tags:
 1. Antoni Jakubiak
  February 1st, 2008 at 12:02 | #1

  Mała poprawka do funkcji refJoin:

  private function refJoin(Zend_Db_Select $select, $where) {
  $tableName = $this->getTableName();
  foreach($this->_referenceMap as $key => $ref) {

  $regExp = “#^($tableName\.)?$key\.#”;
  if (preg_match($regExp,$where)) {
  // dolaczamy tabelka
  $refDao = new $ref['refTableClass'];
  $on = “”;
  foreach($ref['columns'] as $i => $colName){
  if($i>0){
  $on .= ‘ and ‘;
  }
  $on .= ‘ ‘.$tableName.’.’.$colName.’=’.$refDao->getTableName().’.’.$ref['refColumns'][$i].’ ‘;
  }
  $select->join($refDao->getTableName(), $on,array());
  // podmieniamy zapytanie
  $where = preg_replace($regExp,”.$refDao->getTableName().’.',$where);
  return $refDao->refJoin($select,$where);
  }
  }
  return $where;
  }

 1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting