Archive

Archive for April, 2008

H.264 dla Flash

April 23rd, 2008 No comments
O tym, że MPlayer rządzi pisałem już kilka razy. Przedstawiam najprostszy, znany mi sposób, konwersji filmów do formatu H.264, dla aplikacji internetowych napisanych w Flash:
mencoder film.avi -o film.mov -of lavf -lavfopts format=mov \
 -oac lavc -lavcopts aglobal=1:acodec=libfaac:abitrate=64 \
 -ovc x264 -x264encopts bitrate=500:qp_min=15:qp_max=51:qcomp=0.8:cabac:deblock:subq=7:keyint=250:frameref=6artitions=all:b_pyramid:8x8dct:global_header:me=umh \
 -srate 22050 -vf scale=640:-3 -sws 3 -ofps 24
Categories: FLEX Tags:

MS Office 2007 vs Open Office

April 20th, 2008 1 comment
Ostatnio uwiódł mnie MS Office 2007. Ten program jest na prawdę ładnym edytorem biurowym. Duże ikonki, sympatyczne niebieskie kolory, no i ta cena – urodzinowy prezent Microsoftu. Przy tych bajerach Open Office wygląda jakby był z zeszłego wieku…

Zanim zacząłem pisać tego posta na blogu, to chciałem napisać list… Jakiego programu użyję? Ładnego i bajeranckiego MS Office czy też poczciwego Open Office?
List napiszę w Open Office. Dlaczego? Bo muszę napisać go po rosyjsku… Słownik języka rosyjskiego, do Microsoft Office kosztuje 100zł, angielskiego następne 100zł, niemieckiego następne 100zł, włoskiego następne 100zł, hiszpańskiego następne 100zł. Te wszystkie słowniki i wiele innych w Open Office mam za darmo. I najważniejsze, te słowniki mogę zainstalować w niedzielę o 11 w nocy – nie muszę się rejestrować w żadnym sklepie on-line, tylko po to by napisać list bez błędów ortograficznych. Bajeranckiemu MS Office mówię więc dobranoc. Open Office ! Dzień dobry!!!
Alternatywą jest oczywiście Google Docs dodatkowe słowniki są dostępne od ręki.
Categories: Recenzje Tags:

Flex IoC

April 17th, 2008 No comments
Pisząc program w technologi Adobe FLEX brakowało mi kontenera do wstrzykiwania zależności potocznie zwanego kontenerem IoC. Chciałem określać zależność poprzez metadane - tak, żeby przypominało to nowoczesne aplikacje Javy z jej mechanizmem adntoacji. Nie udało mi się jednak znaleźć programu, z którego byłbym zadowolony.
Napisałem więc mikrokontener IoC dla FLEX, i udostępniłem go społeczności opensource.
Mały test, źródła i przykład użycia.
Categories: FLEX Tags:

Jetty i crontab

April 10th, 2008 No comments
Zmodyfikowałem skrypt startowy Jetty tak, żeby serwer mógł startować z crontab’a. To trywialny kod, ale ponieważ słabo znam bash’a więc się z niego cieszę (moje modyfikacje na samym dole).
vs9624:~# cat /etc/init.d/jetty.sh
#!/bin/sh
#
# Startup script for jetty under *nix systems (it works under NT/cygwin too).
#
# Configuration files
#
# /etc/default/jetty
#  If it exists, this is read at the start of script. It may perform any
#  sequence of shell commands, like setting relevant environment variables.
#
# $HOME/.jettyrc
#  If it exists, this is read at the start of script. It may perform any
#  sequence of shell commands, like setting relevant environment variables.
#
# /etc/jetty.conf
#  If found, and no configurations were given on the command line,
#  the file will be used as this script's configuration.
#  Each line in the file may contain:
#   - A comment denoted by the pound (#) sign as first non-blank character.
#   - The path to a regular file, which will be passed to jetty as a
#    config.xml file.
#   - The path to a directory. Each *.xml file in the directory will be
#    passed to jetty as a config.xml file.
#
#  The files will be checked for existence before being passed to jetty.
#
# $JETTY_HOME/etc/jetty.xml
#  If found, used as this script's configuration file, but only if
#  /etc/jetty.conf was not present. See above.
#
# Configuration variables
#
# JAVA_HOME
#  Home of Java installation.
#
# JAVA
#  Command to invoke Java. If not set, $JAVA_HOME/bin/java will be
#  used.
#
# JAVA_OPTIONS
#  Extra options to pass to the JVM
#
# JETTY_HOME
#  Where Jetty is installed. If not set, the script will try go
#  guess it by first looking at the invocation path for the script,
#  and then by looking in standard locations as $HOME/opt/jetty
#  and /opt/jetty. The java system property "jetty.home" will be
#  set to this value for use by configure.xml files, f.e.:
#
#  /webapps/jetty.war
#
# JETTY_CONSOLE
#  Where Jetty console output should go. Defaults to first writeable of
#   /dev/console
#   /dev/tty
#
# JETTY_PORT
#  Override the default port for Jetty servers. If not set then the
#  default value in the xml configuration file will be used. The java
#  system property "jetty.port" will be set to this value for use in
#  configure.xml files. For example, the following idiom is widely
#  used in the demo config files to respect this property in Listener
#  configuration elements:
#
#  
#
#  Note: that the config file could ignore this property simply by saying:
#
#  8080
#
# JETTY_RUN
#  Where the jetty.pid file should be stored. It defaults to the
#  first available of /var/run, /usr/var/run, and /tmp if not set.
#
# JETTY_PID
#  The Jetty PID file, defaults to $JETTY_RUN/jetty.pid
#
# JETTY_ARGS
#  The default arguments to pass to jetty.
#

usage()
{
  echo "Usage: $0 {start|stop|run|restart|check|supervise} [ CONFIGS ... ] "
  exit 1
}

[ $# -gt 0 ] || usage

TMPJ=/tmp/j$$

##################################################
# Get the action & configs
##################################################

ACTION=$1
shift
ARGS="$*"
CONFIGS=""

##################################################
# Find directory function
##################################################
findDirectory()
{
  OP=$1
  shift
  for L in $* ; do
    [ $OP $L ] || continue
    echo $L
    break
  done
}


##################################################
# See if there's a default configuration file
##################################################
if [ -f /etc/default/jetty ] ; then
 . /etc/default/jetty
fi

##################################################
# See if there's a user-specific configuration file
##################################################
if [ -f $HOME/.jettyrc ] ; then
 . $HOME/.jettyrc
fi


##################################################
# Jetty's hallmark
##################################################
JETTY_INSTALL_TRACE_FILE="start.jar"


##################################################
# Try to determine JETTY_HOME if not set
##################################################
if [ -z "$JETTY_HOME" ]
then
 JETTY_HOME_1=`dirname "$0"`
 JETTY_HOME_1=`dirname "$JETTY_HOME_1"`
 if [ -f "${JETTY_HOME_1}/${JETTY_INSTALL_TRACE_FILE}" ] ;
 then
   JETTY_HOME=${JETTY_HOME_1}
 fi
fi


##################################################
# if no JETTY_HOME, search likely locations.
##################################################
if [ "$JETTY_HOME" = "" ] ; then
 STANDARD_LOCATIONS="      \
    $HOME          \
    $HOME/src        \
    ${HOME}/opt/       \
    /opt           \
    /java          \
    /usr/share        \
    /usr/share/java     \
    /usr/local        \
    /usr/local/share     \
    /usr/local/share/java  \
    /home          \
    "
 JETTY_DIR_NAMES="       \
    Jetty          \
    jetty          \
    Jetty-*         \
    jetty-*         \
    "

 JETTY_HOME=
 for L in $STANDARD_LOCATIONS
 do
   for N in $JETTY_DIR_NAMES
   do
     if [ -d $L/$N ] && [ -f "$L/${N}/${JETTY_INSTALL_TRACE_FILE}" ] ;
     then
      JETTY_HOME="$L/$N"
      echo "Defaulting JETTY_HOME to $JETTY_HOME"
     fi
   done
   [ ! -z "$JETTY_HOME" ] && break
 done
fi

##################################################
# No JETTY_HOME yet? We're out of luck!
##################################################
if [ -z "$JETTY_HOME" ] ; then
  echo "** ERROR: JETTY_HOME not set, you need to set it or install in a standard location"
  exit 1
fi

#####################################################
# Check that jetty is where we think it is
#####################################################
if [ ! -r $JETTY_HOME/$JETTY_INSTALL_TRACE_FILE ]
then
  echo "** ERROR: Oops! Jetty doesn't appear to be installed in $JETTY_HOME"
  echo "** ERROR: $JETTY_HOME/$JETTY_INSTALL_TRACE_FILE is not readable!"
  exit 1
fi


###########################################################
# Get the list of config.xml files from the command line.
###########################################################
if [ ! -z "$ARGS" ]
then
 for A in $ARGS
 do
  if [ -f $A ]
  then
    CONF="$A"
  elif [ -f $JETTY_HOME/etc/$A ]
  then
    CONF="$JETTY_HOME/etc/$A"
  elif [ -f ${A}.xml ]
  then
    CONF="${A}.xml"
  elif [ -f $JETTY_HOME/etc/${A}.xml ]
  then
    CONF="$JETTY_HOME/etc/${A}.xml"
  else
    echo "** ERROR: Cannot find configuration '$A' specified in the command line."
    exit 1
  fi
  if [ ! -r $CONF ]
  then
    echo "** ERROR: Cannot read configuration '$A' specified in the command line."
    exit 1
  fi
  CONFIGS="$CONFIGS $CONF"
 done
fi


##################################################
# Try to find this script's configuration file,
# but only if no configurations were given on the
# command line.
##################################################
if [ -z "$JETTY_CONF" ]
then
 if [ -f /etc/jetty.conf ]
 then
   JETTY_CONF=/etc/jetty.conf
 elif [ -f "${JETTY_HOME}/etc/jetty.conf" ]
 then
   JETTY_CONF="${JETTY_HOME}/etc/jetty.conf"
 fi
fi

##################################################
# Read the configuration file if one exists
##################################################
CONFIG_LINES=
if [ -z "$CONFIGS" ] && [ -f "$JETTY_CONF" ] && [ -r "$JETTY_CONF" ]
then
 CONFIG_LINES=`cat $JETTY_CONF | grep -v "^[:space:]*#" | tr "\n" " "`
fi

##################################################
# Get the list of config.xml files from jetty.conf
##################################################
if [ ! -z "${CONFIG_LINES}" ]
then
 for CONF in ${CONFIG_LINES}
 do
  if [ ! -r "$CONF" ]
  then
   echo "** WARNING: Cannot read '$CONF' specified in '$JETTY_CONF'"
  elif [ -f "$CONF" ]
  then
   # assume it's a configure.xml file
   CONFIGS="$CONFIGS $CONF"
  elif [ -d "$CONF" ]
  then
   # assume it's a directory with configure.xml files
   # for example: /etc/jetty.d/
   # sort the files before adding them to the list of CONFIGS
   XML_FILES=`ls ${CONF}/*.xml | sort | tr "\n" " "`
   for FILE in ${XML_FILES}
   do
     if [ -r "$FILE" ] && [ -f "$FILE" ]
     then
      CONFIGS="$CONFIGS $FILE"
     else
      echo "** WARNING: Cannot read '$FILE' specified in '$JETTY_CONF'"
     fi
   done
  else
   echo "** WARNING: Don''t know what to do with '$CONF' specified in '$JETTY_CONF'"
  fi
 done
fi

#####################################################
# Run the standard server if there's nothing else to run
#####################################################
if [ -z "$CONFIGS" ]
then
  CONFIGS="${JETTY_HOME}/etc/jetty.xml"
fi


#####################################################
# Find a location for the pid file
#####################################################
if [ -z "$JETTY_RUN" ]
then
 JETTY_RUN=`findDirectory -w /var/run /usr/var/run /tmp`
fi

#####################################################
# Find a PID for the pid file
#####################################################
if [ -z "$JETTY_PID" ]
then
 JETTY_PID="$JETTY_RUN/jetty.pid"
fi

#####################################################
# Find a location for the jetty console
#####################################################
if [ -z "$JETTY_CONSOLE" ]
then
 if [ -w /dev/console ]
 then
  JETTY_CONSOLE=/dev/console
 else
  JETTY_CONSOLE=/dev/tty
 fi
fi


##################################################
# Check for JAVA_HOME
##################################################
if [ -z "$JAVA_HOME" ]
then
  # If a java runtime is not defined, search the following
  # directories for a JVM and sort by version. Use the highest
  # version number.

  # Java search path
  JAVA_LOCATIONS="\
    /usr/bin \
    /usr/local/bin \
    /usr/local/java \
    /usr/local/jdk \
    /usr/local/jre \
    /opt/java \
    /opt/jdk \
    /opt/jre \
  "
  JAVA_NAMES="java jre kaffe"
  for N in $JAVA_NAMES ; do
    for L in $JAVA_LOCATIONS ; do
      [ -d $L ] || continue
      find $L -name "$N" ! -type d | grep -v threads | while read J ; do
        [ -x $J ] || continue
        VERSION=`eval $J -version 2>&1`
        [ $? = 0 ] || continue
        VERSION=`expr "$VERSION" : '.*"\(1.[0-9\.]*\)"'`
        [ "$VERSION" = "" ] && continue
        expr $VERSION \< 1.2 >/dev/null && continue
        echo $VERSION:$J
      done
    done
  done | sort | tail -1 > $TMPJ
  JAVA=`cat $TMPJ | cut -d: -f2`
  JVERSION=`cat $TMPJ | cut -d: -f1`

  JAVA_HOME=`dirname $JAVA`
  while [ ! -z "$JAVA_HOME" -a "$JAVA_HOME" != "/" -a ! -f "$JAVA_HOME/lib/tools.jar" ] ; do
    JAVA_HOME=`dirname $JAVA_HOME`
  done
  [ "$JAVA_HOME" = "" ] && JAVA_HOME=

  echo "Found JAVA=$JAVA in JAVA_HOME=$JAVA_HOME"
fi


##################################################
# Determine which JVM of version >1.2
# Try to use JAVA_HOME
##################################################
if [ "$JAVA" = "" -a "$JAVA_HOME" != "" ]
then
 if [ ! -z "$JAVACMD" ]
 then
   JAVA="$JAVACMD"
 else
  [ -x $JAVA_HOME/bin/jre -a ! -d $JAVA_HOME/bin/jre ] && JAVA=$JAVA_HOME/bin/jre
  [ -x $JAVA_HOME/bin/java -a ! -d $JAVA_HOME/bin/java ] && JAVA=$JAVA_HOME/bin/java
 fi
fi

if [ "$JAVA" = "" ]
then
  echo "Cannot find a JRE or JDK. Please set JAVA_HOME to a >=1.2 JRE" 2>&2
  exit 1
fi

JAVA_VERSION=`expr "$($JAVA -version 2>&1 | head -1)" : '.*1\.\([0-9]\)'`

#####################################################
# See if JETTY_PORT is defined
#####################################################
if [ "$JETTY_PORT" != "" ]
then
 JAVA_OPTIONS="$JAVA_OPTIONS -Djetty.port=$JETTY_PORT"
fi


#####################################################
# Are we running on Windows? Could be, with Cygwin/NT.
#####################################################
case "`uname`" in
CYGWIN*) PATH_SEPARATOR=";";;
*) PATH_SEPARATOR=":";;
esac


#####################################################
# Add jetty properties to Java VM options.
#####################################################
JAVA_OPTIONS="$JAVA_OPTIONS -Djetty.home=$JETTY_HOME "

#####################################################
# This is how the Jetty server will be started
#####################################################
RUN_CMD="$JAVA $JAVA_OPTIONS -jar $JETTY_HOME/start.jar $JETTY_ARGS $CONFIGS"

#####################################################
# Comment these out after you're happy with what
# the script is doing.
#####################################################
#echo "JETTY_HOME   = $JETTY_HOME"
#echo "JETTY_CONF   = $JETTY_CONF"
#echo "JETTY_RUN   = $JETTY_RUN"
#echo "JETTY_PID   = $JETTY_PID"
#echo "JETTY_CONSOLE = $JETTY_CONSOLE"
#echo "JETTY_ARGS   = $JETTY_ARGS"
#echo "CONFIGS    = $CONFIGS"
#echo "JAVA_OPTIONS  = $JAVA_OPTIONS"
#echo "JAVA      = $JAVA"


##################################################
# Do the action
##################################################
case "$ACTION" in
 start)
    echo "Starting Jetty: "

    if [ -f $JETTY_PID ]
    then
      echo "Already Running!!"
      exit 1
    fi

    echo "STARTED Jetty `date`" >> $JETTY_CONSOLE

    nohup sh -c "exec $RUN_CMD >>$JETTY_CONSOLE 2>&1" >/dev/null &
    echo $! > $JETTY_PID
    echo "Jetty running pid="`cat $JETTY_PID`

    ;;

 stop)
    PID=`cat $JETTY_PID 2>/dev/null`
    echo "Shutting down Jetty: $PID"
    kill $PID 2>/dev/null
    sleep 2
    kill -9 $PID 2>/dev/null
    rm -f $JETTY_PID
    echo "STOPPED `date`" >>$JETTY_CONSOLE
    ;;

 restart)
    $0 stop $*
    sleep 5
    $0 start $*
    ;;

 supervise)
    #
    # Under control of daemontools supervise monitor which
    # handles restarts and shutdowns via the svc program.
    #
     exec $RUN_CMD
     ;;

 run|demo)
    echo "Running Jetty: "

    if [ -f $JETTY_PID ]
    then
      echo "Already Running!!"
      exit 1
    fi

    exec $RUN_CMD
    ;;

 check)
    echo "Checking arguments to Jetty: "
    echo "JETTY_HOME   = $JETTY_HOME"
    echo "JETTY_CONF   = $JETTY_CONF"
    echo "JETTY_RUN   = $JETTY_RUN"
    echo "JETTY_PID   = $JETTY_PID"
    echo "JETTY_CONSOLE = $JETTY_CONSOLE"
    echo "JETTY_PORT   = $JETTY_PORT"
    echo "CONFIGS    = $CONFIGS"
    echo "JAVA_OPTIONS  = $JAVA_OPTIONS"
    echo "JAVA      = $JAVA"
    echo "CLASSPATH   = $CLASSPATH"
    echo "RUN_CMD    = $RUN_CMD"
    echo

    if [ -f $JETTY_RUN/jetty.pid ]
    then
      echo "Jetty running pid="`cat $JETTY_RUN/jetty.pid`
      exit 0
    fi
    exit 1
    ;;

 cron)
    PID_FILE=$JETTY_RUN/jetty.pid
    if [ -f $PID_FILE ]
    then
     PID=$(cat $PID_FILE)
     NAME=$(ps -o comm= -p $PID)
     if [ "java" = "$NAME" ]
     then
        echo `date` "Jetty running"
        exit 0
     fi
    fi
    echo `date` "Jetty is not working now, trying to start server"
    $0 start $*
    exit 1
    ;;*)
    usage
    ;;
esac

exit 0
Categories: Java Tags: