Home > FLEX > Flex i automatycznie skalowane Canvas

Flex i automatycznie skalowane Canvas

W technologii Adobe Flex jest coś takiego jak płótno – Canvas. Jeżeli na tym płótnie położymy zbyt wiele obiektów, to Flex automatycznie narysuje suwaki (ScrollBar). Ja zamiast suwaków wolę skalować. To znaczy, gdy położę na płótnie jakieś elementy które z niego wystają to Flex skaluje zawartość zamiast rysować suwaki. Zrobiłem to dość prosto.

package eu.jakubiak.ui
{
 import mx.containers.Canvas;
 import mx.core.ScrollPolicy;

 public class ScaledCanvas extends Canvas
 {
  public function ScaledCanvas()
  {
   super();
   horizontalScrollPolicy = ScrollPolicy.OFF;
   verticalScrollPolicy = ScrollPolicy.OFF;
  }
  
  override protected function updateDisplayList(unscaledWidth:Number, unscaledHeight:Number):void {
   super.updateDisplayList(unscaledWidth,unscaledHeight);
   var mx:Number = measuredWidth / scaleX;
   var my:Number = measuredHeight / scaleY;
   if(width < mx || height < my) {
    var sx:Number = width / mx;
    var sy:Number = height / my;
    if(Math.max(Math.abs(sy - scaleY),Math.abs(sx - scaleX))>0.01) {
     var s:Number = Math.min( sx, sy );
     this.scaleX = s;
     this.scaleY = s;
    } 
   } else if ( width > mx && height > my && ( scaleX != 1 || scaleY != 1 ) ) {
    scaleX = 1;
    scaleY = 1;
   }
  }
 }
}

Jest to użyteczne, gdy na przykład mamy koszyk z elementami przeciąganymi techniką drag&drop. Gdy włożymy do koszyka za dużo elementów to koszyk się pomniejsza zamiast rysować suwaki.

Categories: FLEX Tags:
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting