Home > Java > Wyłączenie testów maven poprzez konfigurację

Wyłączenie testów maven poprzez konfigurację

Aby wyłączyć cykl testów z procesu budowania aplikacji wystarczy uruchomić maven z opcją:

mvn –Dmaven.test.skip=true clean install

Jednak to nie do końca mi pasuje. Potrzebuję wyłączyć testy poprzez konfigurację. Plik settings.xml wygląda tak:

<?xml version=“1.0″ encoding=“UTF-8″?>

<settings xmlns=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”

    xsi:schemaLocation=“http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd”>

    <profiles>

        <profile>

            <id>skiptest</id>

            <properties>

                <maven.test.skip>true</maven.test.skip>

            </properties>

        </profile>

        <profile>

            <id>test</id>

            <properties>

                <maven.test.skip>false</maven.test.skip>

            </properties>

        </profile>

    </profiles>

    <activeProfiles>

        <activeProfile>skiptest</activeProfile>

    </activeProfiles>

</settings>

Używając tej konfiguracji maven uruchomi się bez testów. Oczywiście włączenie testów jest możliwe:

mvn –Ptest clean install

Nie należy nadużywać automatycznego wyłączania testów z cyklu budowania aplikacji. Moja konfiguracja jest dozwolona tylko w szczególnych przypadkach.

Categories: Java Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Subscribe without commenting