Archive

Archive for February, 2009

Sterowanie aplikacjami Flash przy użyciu kamery internetowej

February 27th, 2009 6 comments

Dziś, na spotkaniu ASCUG poznałem nową technologię służącą do sterowania aplikacjami Flash za pomocą kamery internetowej. Podziękowania dla Błażeja Modżejewskiego z Flashmind za interesującą prezentację. Aby sterować aplikacją za pomocą kamery internetowej, trzeba przetwarzać obraz z kamery i wyszukiwać w nim pewne wzorce. W programie FMT definiujemy wskazujemy kolorowy znacznik, którego rozpoznanie w obrazie z kamery steruje aplikacją. Jest to proste i właśnie dzięki temu może być bardzo dobrą alternatywą dla zaawansowanej technologii FLARToolKit. FLAR potrzebuje wykonać dużo więcej operacji i dla tego w praktyce może działać zbyt wolno.. Czekam na informacja o sposobie licencjonowania biblioteki FMT.

Categories: FLEX Tags:

Zapraszam na blog Damiana Piekarskiego

February 23rd, 2009 No comments

Chciałbym zaprosić na blog mojego kolegi Damiana Piekarskiego. Na blogu możemy przeczytać jak Damian walczył z Amazon EC2 i z serwerem Wowza uruchamianym na Amazon EC2.

Amazon EC2 to nowoczesny hosting dla wymagających aplikacji internetowy. Jest to pewna alternatywa dla serwerów VPS. Tak samo, jak w przypadku serwera VPS administrator aplikacji nie musi martwić się o sprzęt – po prostu musi zaufać że firmie Amazon że robią to dobrze. Dzięki temu administrator aplikacji uruchomionej na EC2 ma mniej pracy i mniejszą odpowiedzialność – co jest cennym nabytkiem.

Categories: Recenzje Tags:

Tworzenie aplikacji Xuggle Red5 z użyciem Maven2

February 11th, 2009 No comments

Chciałbym zaprosić do mojego projektu jakubiak-red5, którego celem jest połączenie następujących technologii: Red5, Xuggle, Maven2. Xuggle umożliwia obróbkę obrazów wideo w czasie rzeczywistym. Red5 to serwer aplikacji multimedialnych. Maven2 do najwspanialsze narzędzie organizujące proces budowania aplikacji. Chcę mieć to wszystko razem!!!

Mój projekt to w zasadzie skrypt budujący. Jest to instrukcja dla Maven2 jak zbudować serwer Red5 i część (Javową) biblioteki Xuggle. Działa to w następujący sposób. W repozytorium SVN znajduje się struktura projektu Maven wraz z plikami pom.xml. Kod źródłowy bibliotek nie Red5 i Xuggle nie ulega zmianie, gdyż jest połączony z kodem źródłowym oryginalnych projektów z wykorzystaniem svn:externals. Aby zbudować biblioteki wystarczy wpisać mvn clean install. Zakładam że każdy programista Javy już kocha, lub pokocha Mavena w przyszłości dlatego nie będę o nim pisał.

Wynikiem pracy mojego projektu są zależności które można użyć w nowym projekcie – nowej aplikacji Red5 (Red5+Xuggle).

Do boju!

Potrzebne jest Xuggle. Instalacja Xuggle jest prosta w stosunku do tego co potencjału tej biblioteki (przynajmniej pod Windows). Setup.exe.

Kolejna instalacja to Red5. Polecam wypróbować wersje 0.8RC2. Znowu setup.exe. Dla Windows potrzebna jest 32bitowa Java.

Jeszcze binarna Maven2. Pobrać, rozpakować, wypróbować.

Na koniec trzeba pobrać źródła mojego projektu.

svn checkout http://jakubiak-red5.googlecode.com/svn/trunk/ jakubiak-red5-read-only

 

To polecenie pobierze źródła mojego projektu oraz źródła serwera Red5 a także część źródeł projektu Xuggle. Nastał czas na testową kompilację:

cd jakubiak-red5-pom/
mvn clean install
cd ../jakubiak-xuggle-pom/
mvn clean install

 

Zanim ujrzymy ten cudowny komunika przyjdzie nam pobrać z Internetu trochę zależności których z różnych powodów może brakować w repozytoriach Mavena i nie są automatycznie pobierane.

Czas na testy. Trzeba opublikować zbudowane moim skryptem przykłady na serwerze Red5, po prostu skopiować katalogi.

cp -r jakubiak-red5-oflaDemo/target/jakubiak-red5-oflaDemo-0.8-SNAPSHOT/ ../../Program\ Files\ \(x86\)/Red5/webapps/
cp -r jakubiak-xuggle-xuggler-red5-videotranscoder/target/jakubiak-xuggle-xuggler-red5-videotranscoder-1.0-SNAPSHOT/ ../../Program\ Files\ \(x86\)/Red5/webapps/
net start Red5

 

Trzeba uruchomić przeglądarkę Internetową i pobawić się przykładami: http://localhost:5080/demos/ofla_demo.html, http://localhost:5080/demos/publisher.html

Jeżeli chcemy zobaczyć Xuggle w akcji to w programie Publisher łączymy się z aplikacją videotranscoder: rtmp://localhost/videotranscoder a nazwę odtwarzanego strumienia podajemy z prefixem xuggle_.

Moja biblioteka Jakubiak-red5 zastępuje w po części standardowy proces budowania. Red5 i Xuggle budowane są przy użyciu Apache Ant i Ivy (mam dreszcze). Ja buduję je z Maven2. Jest z tym trochę roboty, jednak na pewno się to opłaci. Dzięki temu łatwo jest mi zbudować aplikacji łączącą wiele ciekawych technologii, np.: JPA, Spring. Mogę też zbudować aplikację WAR zawierającą Red5, Xuggle którą odpalę na Apache Tomcat 6. Mogę też przyjemnie pracować z Eclipse IDE.

Najważniejsze, moja biblioteka nie modyfikuje źródeł projektów Xuggle i Red5!

Alternatywą dla mojego skryptu budującego jest dodanie bibliotek JAR Red5 i Xuggle wprost do repozytorium Maven. Jednak w ten sposób ciężko jest zbudować wersję WAR aplikacji Red5. Wersja WAR jest niezmiernie przydatna, napiszę o tym jeszcze kiedyś.

Categories: Java Tags:

FLARToolKit czyli analiza obrazu w technologii Flash

February 4th, 2009 8 comments

Jak podaje Adobers właśnie pojawiła się technologia służąca do wyszukiwania wzorców w obrazie. Biblioteka napisana jest w języku programowania Aciton Script 3, co oznacza, że będzie działać w przeglądarce internetowej, i że będę mógł jej używać w swoich projektach Flash / Flex. Biblioteka jest za darmo dostępna jest na licencji GPL, co oznacza, że programy z niej korzystające też będą musiały być GPL.

Dzięki bibliotece FLARToolKit program uruchomiony w przeglądarce internetowej może wykryć wzorzec w obrazie. Na przykład ten który wydrukowałem na kartce i z powodu zajętości rąk musiałem przytrzymać w paszczy. Bardzo się cieszę, bo biblioteka FLARToolKit otwiera przede mną nowe możliwości w programowaniu aplikacji z których zamierzam korzystać.

Categories: FLEX Tags: