Archive

Archive for January, 2010

Maven install:install-file w pom.xml

January 24th, 2010 3 comments
Aby dodać plik do lokalnego repozytorium mavena należy skorzystać z wtyczki install. Na przykład:
mvn install:install-file -DgroupId=javax.transaction -DartifactId=jta -Dversion=1.0.1B -Dfile=jta-1.0.1B.jar -DgeneratePom=true
Ja jednak potrzebowałem możliwości deklarowania konieczności instalowania plików do repozytorium. Zrobiłem to tak:
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-install-plugin</artifactId>
 <executions>
  <execution>
   <phase>validate</phase>
   <goals>
    <goal>install-file</goal>
   </goals>
   <configuration>
    <file>/path/to/file.jar</file>
    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>example</artifactId>
    <version>1.2.3</version>
    <packaging>jar</packaging>
   </configuration>
  </execution>
 </executions>
</plugin>
Może się to przydać, gdy łaczymy piękne projekty budowane z maven i inne – takie z których korzystamy z konieczności.
Categories: Zupełnie inne Tags: