Archive

Archive for the ‘Bazy danych’ Category

PostgreSQL + Vista – User Account Control

February 22nd, 2007 2 comments
Instalacja bazy danych PostgreSQL 8.2 na Windows Vista może być bardziej kłopotliwa, niż na wcześniejszych wersjach Windowsa. Aby przebiegała bez problemu polecam wyłączyć “User Account Control” w “Windows Security Center”. Jeżeli jest to nasza kolejna próba instalacji, to warto też usunąć z systemu użytkownika “postgres” i docelowy katalog instalacji. Po tych zabiegach instalacja PostgresSQL będzie przebiega gładko. Podobnie jest z serwerem Apache 2.2.
Categories: PostgreSQL Tags:

PostgreSQL 8.2 vs 8.1 – nowa wersja jest szybsza

December 7th, 2006 No comments
Witam, Przeprowadziłem prymitywne porównanie szybkości działania aplikacji WWW działającej z bazą danych PostgreSQL w wersji 8.1 i 8.2. Zgodnie z zapowiedziami, nowa wersja jest szybsza. W moim prostym teście wzrost szybkości dla całej aplikacji WWW sięgał nawet 60%. Brawo!!! Nowa wersja PostgreSQL przychodzi z konfiguracją bardziej zachłannie korzystającą z pamięci. Wykonałem więc test serwera 8.2 z ustawieniami pamięci tak, jak było w 8.1. 60% przyrost szybkości został zachowany. Brawo^2 !!! Metoda testowa. Korzystałem z jednego fizycznego serwera pod kontrolą systemu FreeBSD. Bazę danych PostgreSQL kompilowałem ze źródeł, dostępnych w portach systemu. Najpierw zainstalowałem i testowałem na bazie w wersji 8.1. Następnie ją odinstalowałem i zainstalowałem bazę 8.2. Przy użyciu webbench symulowałem 10 internautów. Aplikacja wykonywała zapis do bazy i kilkanaście prostych selektów i jeden potężny select. Moje testy uznaje za prymitywne. Jednak jak dla mnie wystarczające. Brawo nowy PostgreSQL!!!
Categories: PostgreSQL Tags:

GiST vs btree podczas wyszukiwania wartości w przedziale

September 21st, 2006 2 comments
Programując bazę danych PostgreSQL często korzystam z wyszukiwania wartości w przedziale – to znaczy czy wartość X jest pomiędzy A i B. Aby zoptymalizować tego typu zapytanie można założyć indeks dwukolumnowy na btree( A, B ). Dziś spróbowałem jednak czegoś innego – indeksu GiST. W tym celu wykorzystałem bibliotego SEG z katalogu contrib w PostgreSQL. Nie opłaciło się to. W tabelce A mam dwa miliony wylosowanych rekordów. Dla każdego wiersza A<B i S=’a..b’. Przeprowadziłem badania dla początku, środka i końca przedziału wyznaczonego przez minimalne i maksymalne wartości A i B. Czas wyszukiwania dla zapytań z użyciem indeksu btree i GiST są podobne.
htest=# \d a
     Table "public.a"
Column |    Type    | Modifiers
--------+------------------+-----------
a   | double precision |
b   | double precision |
dif  | double precision |
s   | seg       |
Indexes:
  "a_ab" btree (a, b)
  "a_s" gist (s)


htest=# SELECT count(*), min(a) as mina, max(a) as maxa, min(b) as minb, max(b) as maxb from a;
 count |     mina     |    maxa    |     minb     |    maxb   
---------+----------------------+------------------+----------------------+------------------
2000001 | 1.68569386083898e-07 | 0.99999854248017 | 0.000242068432384202 | 1.99908247962551htest=# SELECT count(*) from a where s @ '0.001'::seg;
count
-------
 1974
(1 row)

htest=# SELECT count(*) from a where 0.001 between a and b;
count
-------
 1974
(1 row)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '0.001'::seg;
                            QUERY PLAN                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=42.009..42.011 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=4.066..37.296 rows=1974 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '0.001'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=3.159..3.159 rows=1974 loops=1)
        Index Cond: (s @ '0.001'::seg)
 Total runtime: 42.097 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where 0.001 between a and b;
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=736.79..736.80 rows=1 width=0) (actual time=37.937..37.939 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=3.20..736.29 rows=200 width=0) (actual time=1.832..34.346 rows=1974 loops=1)
     Recheck Cond: ((0.001::double precision >= a) AND (0.001::double precision <= b))
     -> Bitmap Index Scan on a_ab (cost=0.00..3.20 rows=200 width=0) (actual time=0.923..0.923 rows=1974 loops=1)
        Index Cond: ((0.001::double precision >= a) AND (0.001::double precision <= b))
 Total runtime: 38.020 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '0.01'::seg;
                             QUERY PLAN                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=330.687..330.689 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=40.345..294.110 rows=19677 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '0.01'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=30.849..30.849 rows=19677 loops=1)
        Index Cond: (s @ '0.01'::seg)
 Total runtime: 330.906 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where 0.01 between a and b;
                             QUERY PLAN                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=17913.90..17913.91 rows=1 width=0) (actual time=337.855..337.856 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=181.55..17868.26 rows=18256 width=0) (actual time=31.973..301.142 rows=19677 loops=1)
     Recheck Cond: ((0.01::double precision >= a) AND (0.01::double precision <= b))
     -> Bitmap Index Scan on a_ab (cost=0.00..181.55 rows=18256 width=0) (actual time=15.159..15.159 rows=19677 loops=1)
        Index Cond: ((0.01::double precision >= a) AND (0.01::double precision <= b))
 Total runtime: 338.070 ms
(6 rows)
htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '0.1'::seg;
                             QUERY PLAN                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=1239.315..1239.316 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=189.930..898.891 rows=189570 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '0.1'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=164.654..164.654 rows=189570 loops=1)
        Index Cond: (s @ '0.1'::seg)
 Total runtime: 1239.599 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where 0.1 between a and b;
                               QUERY PLAN                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=22163.00..22163.01 rows=1 width=0) (actual time=1198.103..1198.105 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=2002.74..21663.96 rows=199615 width=0) (actual time=154.321..854.816 rows=189570 loops=1)
     Recheck Cond: ((0.1::double precision >= a) AND (0.1::double precision <= b))
     -> Bitmap Index Scan on a_ab (cost=0.00..2002.74 rows=199615 width=0) (actual time=130.457..130.457 rows=189570 loops=1)
        Index Cond: ((0.1::double precision >= a) AND (0.1::double precision <= b))
 Total runtime: 1198.389 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '1'::seg;
                             QUERY PLAN                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=5003.059..5003.060 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=801.516..3216.648 rows=999981 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '1'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=780.752..780.752 rows=999981 loops=1)
        Index Cond: (s @ '1'::seg)
 Total runtime: 5003.345 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where 1 between a and b;
                           QUERY PLAN                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=49189.14..49189.15 rows=1 width=0) (actual time=5087.386..5087.387 rows=1 loops=1)
  -> Seq Scan on a (cost=0.00..46667.01 rows=1008848 width=0) (actual time=10.998..3317.487 rows=999981 loops=1)
     Filter: ((1::double precision >= a) AND (1::double precision <= b))
 Total runtime: 5087.446 ms
(4 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '1.999'::seg;
                           QUERY PLAN                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=0.347..0.349 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=0.331..0.334 rows=1 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '1.999'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=0.302..0.302 rows=1 loops=1)
        Index Cond: (s @ '1.999'::seg)
 Total runtime: 0.431 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where 1.999 between a and b;
                            QUERY PLAN                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=20499.44..20499.45 rows=1 width=0) (actual time=422.610..422.612 rows=1 loops=1)
  -> Index Scan using a_ab on a (cost=0.00..20498.93 rows=200 width=0) (actual time=422.263..422.590 rows=1 loops=1)
     Index Cond: ((1.999::double precision >= a) AND (1.999::double precision <= b))
 Total runtime: 422.681 ms
(4 rows)

Zwracam jednak uwagę, na wyniki ostatniego zapytania, o wartości z końca przedziału. W tym wypadku indeks GiST był 1000 razy szybszy. Założyłem więc dodatkowy indeks btree( B ) i potestowałem wartości z końca przedziału. Tadnem indeksów btree był tak samo lub nawet minimalnie szybszy niż indeks GiST.
htest=# SELECT count(*) from a where s @ '1.995'::seg;
 count 
-------
  16
(1 row)

htest=# EXPLAIN ANALYZE SELECT count(*) from a where s @ '1.995'::seg;
                           QUERY PLAN                            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=5694.69..5694.70 rows=1 width=0) (actual time=0.278..0.280 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=22.00..5689.68 rows=2000 width=0) (actual time=0.192..0.245 rows=16 loops=1)
     Recheck Cond: (s @ '1.995'::seg)
     -> Bitmap Index Scan on a_s (cost=0.00..22.00 rows=2000 width=0) (actual time=0.179..0.179 rows=16 loops=1)
        Index Cond: (s @ '1.995'::seg)
 Total runtime: 0.363 ms
(6 rows)

htest=# EXPLAIN ANALYZE select count(*) from a where 1.995 between a and b;
                           QUERY PLAN                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Aggregate (cost=736.29..736.30 rows=1 width=0) (actual time=0.134..0.136 rows=1 loops=1)
  -> Bitmap Heap Scan on a (cost=2.70..735.79 rows=200 width=0) (actual time=0.047..0.102 rows=16 loops=1)
     Recheck Cond: (1.995::double precision <= b)
     Filter: (1.995::double precision >= a)
     -> Bitmap Index Scan on a_b (cost=0.00..2.70 rows=200 width=0) (actual time=0.028..0.028 rows=16 loops=1)
        Index Cond: (1.995::double precision <= b)
 Total runtime: 0.209 ms
(7 rows)
Po przeprowadzeniu testów mam następujące wnioski:
 1. Sprawdź, jaki typ indeksu najbardziej odpowiada danym, które masz w tabeli
 2. Dla moich losowych wygenerowanych danych najlepszy był tandem indeksów btree( A, B ) i btree( B ).
Categories: PostgreSQL Tags:

Pierwsza noc z Hibernate

June 2nd, 2006 9 comments

Hibernate zafascynował mnie od chwili, gdy pierwszy raz ujrzałem dokumentacje. Zamieszczone przykłady obiecywały mi rozwiązanie najgorszych problemów programowania w PHP. Wczoraj spędziłem noc z Hibernate i muszę przyznać, że jestem zachwycony. Hibernate jest lepszy, niż to sobie wyobrażałem. Dokonałem cudu. Udało mi się osiągnąć to, co chciałem.

Hibernate to biblioteka programistyczna umożliwiająca mapowania obiektowo relacyjne.

Każdy programista PHP zdaje sobie sprawę z konieczności pisania SQL, które będą pobierać dane z bazy, modyfikować rekordy lub robić inne dziwne operacje na relacjach. W PHP zwykle osadza się kod SQL gdzieś tam w skrypcie. Niekiedy, piszę się procedury, które budują bardziej skomplikowany kod SQL, po to tylko, żeby za moment wykonać go w bazie danych. Ten rodzaj pracy przyczynia się do powstawania błędów. Rozwiązaniem problemu, jest przeniesienie skryptów SQL do osobnego miejsca – wyodrębnie SQL od kodu PHP.

Hibernate rozwiązuje ten problem jeszcze lepiej. Nie trzeba pisać zapytań SQL. Wystarczy stworzyć obiekty, klasy Java, a następnie opisać w jakis sposób te obiekty mają być mapowane na pola w relacyjnej bazie danych. To hibernate dba o to, by w bazie danych znalazły się aktualne rekordy. Hibernate aktualizuje także strukturę bazy danych. Ze smutkiem przyznaje, że gigantyczna porcja mojej wiedzy dotyczącej programowania bazy PostgreSQL w obliczy technologi ORM jest mi właściwie zbędna. Ale jako początkujący programista ORM jestem w stanie napisać lepszy program, niż jako zaawansowany programista PostgreSQL.

Categories: JPA, ORM Tags: